Soalam Lazim: Pekerjaan

Soalan Lazim : Undang-Undang Pekerjaan di Malaysia | Akta Kerja 1995

Soalan Lazim ini merangkumi asas-asas Akta Kerja 1995, yang terpakai kepada kedua-dua majikan dan pekerja, bersama-sama dengan undang-undang lain yang berkaitan. Akta Pekerjaan Malaysia 1995 mengawal semua aspek perhubungan buruh di Malaysia.

 1. Apakah definisi pekerja?

  Di bawah Akta Kerja 1955, pekerja didefinisikan sebagai:-

  • Mana-mana jenis pekerja dengan gaji bulanan kurang dari RM2000.00; dan
  • Mana-mana pekerja yang bekerja dalam pekerjaan manual termasuk pembantu rumah tangga, mereka yang bekerja di kapal, penyelia atau pengawas pekerja manual, penukang, perantis, pengendali pengangkutan walaupun gaji mereka lebih dari RM2000.00 sebulan.
 2. Saya belum menerima surat pengesahan / surat tawaran dari majikan saya, adakah saya dianggap sebagai pekerja?

  Tidak, anda belum disahkan sebagai pekerja

 3. Saya bekerja di Kuala Lumpur dan majikan saya ingin memindahkan saya ke cawangan lain di Pulau Pinang, bolehkah saya menolak?

  Menurut Seksyen 12(3)(e) Akta Kerja 1955, kecuali jika kontrak perkhidmatan menghendaki pekerja untuk pindah ke tempat kerja yang lain, pekerja berhak untuk mengakhiri kontrak perkhidmatannya dan majikan harus memberi pekerja notis penamatan perkhidmatan melainkan ada perkara yang bertentangan dengan peruntukan tersebut dalam kontrak perkhidmatan.

 4. Adakah saya berhak mendapat bonus tahunan?

  Lazimnya, pemberian bonus tahunan adalah berdasarkan budi bicara majikan. Namun, anda berhak mendapatkan pembayaran bonus sekiranya dinyatakan dengan jelas dalam kontrak perkhidmatan.

 5. Saya sedang dalam tempoh probasi, adakah saya dilindungi di bawah Akta Kerja 1955?

  Seorang pekerja dalam percubaan menikmati hak yang sama dengan pekerja lain di bawah Akta Kerja 1955 kerana Akta tersebut tidak membezakan pekerja dalam tempoh probasi dan pekerja yang telah ditetapkan.

 6. Saya menghadapi gangguan seksual di tempat kerja, apakah yang boleh saya lakukan?

  Mangsa gangguan seksual boleh membuat aduan kepada pihak pengurusan dalaman sekiranya terdapat prosedur aduan yang telah ditetapkan di tempat kerja. Jika tidak, anda boleh memilih untuk mengajukan aduan di Pejabat Tenaga Kerja dan Pejabat Tenaga Kerja akan menetapkan pendengaran di hadapan Ketua Pengarah Tenaga Kerja untuk mendengar masalah tersebut. Anda boleh memilih untuk mewakili diri anda atau anda boleh memilih untuk diwakili oleh peguam.

 7. Saya bekerja sebagai seorang sub-kontraktor, adakah saya dianggap sebagai seorang pekerja?

  Sub-kontraktor tidak dianggap sebagai pekerja kerana kontrak antara majikan dan kontraktor atau sub-kontraktor dianggap sebagai kontrak untuk perkhidmatan. Oleh itu, ia tidak dilindungi di bawah Akta Kerja 1955.

 8. Bolehkah majikan saya memotong gaji saya tanpa alasan yang sah?

  Majikan boleh membuat pemotongan gaji pekerja secara sah tanpa kebenaran pekerja dalam keadaan berikut:

  • Pemotongan gaji sejauh mana wujudnya lebihan gaji yang dibayar kepada pekerja;
  • Pemotongan untuk ganti rugi yang ditanggung oleh majikan terhadap pekerja kerana kesalahan pekerja;
  • Pemotongan untuk pembayaran sebagai ganti tempoh notis, di mana pekerja menamatkan pekerjaan tanpa memberi notis kepada majikan;
  • Pemotongan untuk pemulihan pendahuluan gaji, dengan syarat tiada faedah dikenakan ke atas pendahuluan gaji tersebut;
  • Pemotongan yang dibenarkan oleh undang-undang bertulis lain (seperti KWSP, PERKESO, pemotongan cukai pendapatan).
 9. Saya adalah pekerja sambilan, adakah saya layak mendapat faedah yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955?

  Pekerja sambilan tidak dilindungi di bawah Akta Kerja 1955. Walau bagaimanapun, pekerja sambilan dilindungi di bawah Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010.

 10. Apakah perbezaan antara kontrak perkhidmatan dan kontrak untuk perkhidmatan?

  Kontrak perkhidmatan adalah perjanjian antara majikan dan pekerja. Kontrak untuk perkhidmatan adalah di mana kontraktor bebas, seperti orang yang bekerja sendiri atau vendor dikenakan bayaran untuk melaksanakan tugas atau projek.

 11. Ke mana saya harus pergi untuk melaporkan sebarang aduan mengenai tempat kerja saya?

  Anda boleh menghubungi mana-mana-mana agensi atau jabatan yang diseneraikan di bawah:-

  • Jabatan Buruh;
  • Jabatan Perhubungan Perusahaan;
  • Kesatuan Sekerja; dan
  • Kongris Kesatuan Sekerja Malaysia
 12. Gaji saya melebihi RM2000.00 sebulan, adakah saya dilindungi di bawah Akta Kerja 1955?

  Merujuk kepada jawapan di atas, selagi anda termasuk dalam salah satu kategori pekerja manual yang disebutkan di atas, anda akan dilindungi di bawah Akta Kerja 1955.

 13. Saya diberhentikan tanpa alasan oleh majikan saya, apakah jenis ganti rugi yang boleh saya tuntut?

  Majikan mesti memberi notis kepada pekerja dan menunjukkan sebab dan alasan pemecatan yang munasabah sebelum penamatan kerja. Sekiranya majikan tidak memberikan alasan yang munasabah untuk pemecatan, pekerja boleh menuntut tuntutan pemecatan yang tidak adil terhadap majikan dan mendapatkan pampasan untuk pemecatan yang tidak adil.

 14. Majikan saya menamatkan kontrak saya tanpa notis, apakah yang boleh saya lakukan?

  Sekiranya pekerja diberhentikan tanpa notis, pekerja boleh mengemukakan tuntutan terhadap majikan untuk mendapatkan pampasan dan meneruskan tuntutan di Mahkamah Perusahaan.

 15. Pekerja saya menamatkan kontrak pekerjaannya tanpa notis, apa yang boleh saya lakukan?

  Sekiranya pekerja telah menamatkan kontrak pekerjaannya tanpa notis, pekerja boleh mengemukakan tuntutan terhadap pekerja tersebut di Mahkamah Perusahaan atas pampasan terhadap pekerja tersebut.

 16. Saya ingin melaksanakan proses penghematan kerja di syarikat saya, apakah pertimbangan yang perlu saya ambil di bawah Akta Kerja 1955?

  Syarikat mesti dapat membuktikan bahawa proses penghematan kerja yang dilakukan adalah wajar. Kod Kelakuan untuk Keharmonian Industri telah memberikan garis panduan yang harus dipatuhi bagi melaksanakan proses penghematan pekerja. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih pekerja untuk diberhentikan:-

  • Keupayaan
  • Pengalaman
  • Kelayakan kemahiran dan pekerjaan
  • Umur
  • Keadaan keluarga
  • Tempoh perkhidmatan
  • Status (iaitu Warganegara; sementara/tetap)

  Amalan industri yang lain adalah prinsip “Last in, First Out” di mana majikan akan memberhentikan pekerja paling baru atau junior yang bekerja dengan syarikat tersebut.

 17. Berapa hari cuti sakit yang saya berhak setiap tahun?

  Mengikut seksyen 60F Akta Kerja 1955, jumlah minimum hari sakit yang layak dimiliki oleh pekerja adalah seperti berikut:-

  • Bekerja kurang dari 2 tahun: Tidak kurang dari 14 hari setahun
  • Bekerja antara 2-5 tahun: Tidak kurang dari 18 hari setahun
  • Bekerja lebih dari 5 tahun: Tidak kurang dari 2 hari setahun

  Sekiranya dimasukkan ke hospital, maka dibenarkan cuti sakit sehingga 60 hari.

 18. Berapa hari cuti tahunan yang berhak saya terima setahun?

  Seorang pekerja berhak mendapat cuti tahunan berbayar jika:-

  • Bekerja kurang dari 2 tahun: Tidak kurang dari 8 hari setahun
  • Bekerja antara 2-5 tahun: Tidak kurang dari 12 hari setahun
  • Bekerja lebih dari 5 tahun: Tidak kurang dari 16 hari setahun
 19. Berapa hari cuti bersalin yang saya berhak saya terima setahun?

  Setiap pekerja wanita berhak mendapat cuti bersalin minimum 60 hari dengan syarat:

  • dia telah diambil bekerja oleh majikan pada bila-bila masa dalam empat bulan sejurus sebelum dia ditahan; dan
  • dia telah diambil bekerja oleh majikan untuk jangka waktu, atau jangka waktu berjumlah, hingga tidak kurang dari sembilan puluh hari selama sembilan bulan tepat sebelum tempoh pantang beliau.
 20. Saya seorang ibu yang belum berkahwin, adakah saya berhak mendapat cuti bersalin?

  Ya. Status perkahwinan pekerja wanita tidak akan mempengaruhi haknya untuk cuti bersalin.

 21. Berapakah jumlah minimum cuti umum yang harus saya berikan kepada pekerja saya setiap tahun?

  Seorang pekerja berhak mendapat minimum 11 hari cuti umum setiap tahun di bawah Akta Pekerjaan.

 22. Saya telah bekerja selama kurang dari satu tahun, adakah saya berhak mendapat cuti sakit, cuti tahunan dan cuti bersalin di bawah Akta Pekerjaan?

  Seperti disebutkan di atas, hak cuti ditentukan berdasarkan tahun perkhidmatan dan akan diberikan secara pro-rata.

Share this article

Related Articles  

Whether The Special Holiday in State Level is Compulsory

Jan 12, 2023  
Entitlement Holiday by An Employee the National Day; the Birthday of the Yang di-Pertuan Agong; the Birthday of the Ruler of the State or Yang-di-Pertua Negeri or Federal Territory in which the employee wholly or...
Contracts in Restraint of Trade in Malaysia

Contracts in Restraint of Trade in Malaysia

Jul 14, 2021  
Restraint of Trade in Employment Contracts: Understanding What it is and How it Impacts Employers & Employees Introduction On 29th of May 2021, Malaysia has reported a daily record of 9,020 new Covid-19 cases, its...
Pemecatan Terancang

Pemecatan Terancang

Apr 12, 2021  
DEFINISI Secara amnya, pemecatan terancang (Constructive Dismissal) bermaksud perbuataan seseorang pekerja dalam menamatkan pekerjaannya disebabkan oleh pelanggaran oleh majikan pada perjanjian pekerjaan. Pelanggaran tersebut harus membentuk satu pelanggaran yang kritikal sehingga ianya mampu mengubah syarat-syarat...
COVID-19 Impact on Employers

COVID-19 Impact on Employers

Mar 30, 2020  
COVID-19 has become a global pandemic. The outbreak of COVID-19 deadly virus is an unfortunate crisis and the situation we are now facing is unprecedented in history. On 16 March 2020, Prime Minister had announced...

Questions?We're here to help

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :
 

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :