Soalan Lazim: Faraid

Harta apa yang boleh difaraidkan? J: Harta yang didaftarkan di bawah nama Si Mati seperti: a) Harta Tak Alih: tanah dan rumah. b) Harta Alih: wang simpanan bank, saham, KWSP, Tabung Haji, iInsurans, barang kemas dan lain-lain. Selepas saya meninggal dunia, siapa yang boleh memohon Perintah Faraid ke atas harta pusaka saya? J: Mana-mana ahli…

Solan Lazim: Hibah

Apakah Hibah? J: Hibah adalah pemberian harta secara kasih sayang kepada sesiapa yang dikehendaki ketika Penghibah masih hidup dan tanpa balasan. Adakah saya perlu mendapatkan persetujuan ahli waris yang lain sebelum saya menghibahkan harta saya? J: Tidak perlu kerana ia adalah hak Penghibah sepenuhnya untuk menentukan kadar hibah dan kepada siapa harta tersebut dihibahkan. Siapa…

Soalan Lazim: Wasiat

 Apakah wasiat? J: Wasiat adalah pemberian oleh pewasiat kepada penerima wasiat sama ada dalam bentuk benda, hutang atau manfaat untuk dimilik dan pemberian tersebut dilaksanakan selepas pewasiat meninggal dunia. Apakah perbezaan wasiat dan hibah? J: Wasiat dilaksanakan selepas pewasiat meninggal duni, hibah dilaksanakan semasa pemberi hibah masih hidup. Berapakah had harta saya yang boleh diwasiatkan?…

Soalan Lazim: Gangguan Orang / Pihak Ketiga

Soalan Lazim: Gangguan Orang / Pihak Ketiga

Soalan Lazim: Gangguan Orang / Pihak Ketiga Apa yang dimaksudkan dengan gangguan orang ketiga? Gangguan orang / pihak ketiga adalah ketika seseorang cuba mengganggu atau mengganggu hubungan anda dengan orang yang anda menjalin hubungan dengannya. Ini termasuk sesiapa sahaja, tetapi umumnya berlaku untuk ahli keluarga, rakan, dan pihak ketiga yang lain. Siapakah golongan yang boleh…

Soalan Lazim: Nafkah Anak

Soalan Lazim: Nafkah Anak

Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan Nafkah Anak? Tanggungjawab Nafkah Anak terletak kepada bapa kandung. Jika bapa tiada, tanggungan berpindah mengikut susunan tertib wali. Selepas bercerai, saya dan bekas suami bersetuju untuk memberikan hak jagaan anak kepada saya. Adakah saya masih boleh menuntut Nafkah daripada bekas suami? Ya, boleh. Walaupun Puan mendapat hak jagaan anak, secara…

Soalan Lazim: Hak Jagaan Anak (Hadhanah)

Soalan Lazim: Hak Jagaan Anak (Hadhanah)

Panduan Terbaik untuk Hak Jagaan Anak dan Perceraian, Dari Perspektif Peguam Syariah. Kesahan hak jagaan anak adalah rumit, jadi penting untuk mengetahui apa hak anda. Sekiranya anda dalam proses bercerai atau mempunyai anak di luar perkahwinan, panduan ini akan dapat membantu anda mengetahui apa yang harus dilakukan dengan hak penjagaan. Selepas perceraian berlaku, siapakah yang…

Soalan Lazim: Percerian

Soalan Lazim: Percerian

Apakah jenis perceraian yang boleh difailkan di Mahkamah Syariah? Terdapat beberapa jenis perceraian yang boleh difailkan iaitu: Perceraian Persetujuan Bersama Perceraian Fasakh Khuluk (Tebus Talak) Pengesahan Cerai Pengesahan Lafaz Taklik Apakah alasan yang membolehkan saya memfailkan perceraian secara Fasakh? Berdasarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Fasakh boleh dipohon berdasarkan alasan berikut: Keberadaan suami/ isteri tidak diketahui…

Soalan Lazim: Harta Sepencarian

Soalan Lazim: Harta Sepencarian

Apakah yang dimaksudkan dengan harta sepencarian. Harta yang diperolehi oleh suami isteri, semasa dalam perkahwinan dengan usaha bersama atau harta yang diperolehi sebelum perkahwinan tetapi dimajukan atau dikembangkan dalam tempoh perkahwinan. Apakah harta yang boleh dituntut sebagai harta sepencarian? Harta yang boleh dituntut adalah harta alih dan harta tidak alih. Harta Alih: Barang kemas, unit…

Soalan Lazim: NAFKAH IDDAH & MUT’AH

Soalan Lazim: NAFKAH IDDAH & MUT’AH

Siapa yang berhak mendapat Nafkah Iddah? Seorang isteri yang diceraikan berhak mendapat nafkah dengan syarat: Isteri diceraikan secara talak rajie (talak yang boleh dirujuk). Ister yang hamil ditalak dengan talak bain (tidak boleh dirujuk) berhak mendapat nafkah sehingga anak lahir. Perempuan tidak hamil yang diceraikan secara talak bain, tidak berhak mendapat nafkah, pakaian dan tempat…

Hak Jagaan Anak

Hak Jagaan Anak

HADHANAH: Bagaimana Status Hak Jagaan Anak Selepas Perceraian? Isu Hadhanah atau hak jagaan anak sering timbul apabila berlakunya permasalahan rumah tangga atau perceraian di antara pasangan suami dan isteri. Perebutan hak jagaan anak sama ada di antara ibu dan bapa kandung atau pihak ketiga seperti ahli keluarga yang lain adalah sukar untuk diselesaikan dan sering…